Algemene Voorwaarden

Design:
Tworzenie stron internetowych

Fotograf Poznań

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van Goudsmid van Hogehil

Gevestigd te Overijssel

* Gelieve ons via de mail te benaderen
E- mail : Info@goudsmidvanhogehil.nl

* BTW Nummer:NL002254775B80

* Ingeschreven onder Kvknummer: 61501204

* Nederlands IBAN Reknr: NL27 INGB 0006 58 58 34

*BIC: INGBNL2A


Artikel 1. Definities

1.1 goudsmidvanhogehil.nl is een online winkel in nieuwe juwelen voor ieders budget, welke via www.goudsmidvanhogehil.nl bezocht kan worden. Alle sieraden worden handgemaakt. De beschikbare maten die kunnen worden geselecteerd worden handgemaakt. Al onze sieraden worden bewust in exclusieve oplages handgemaakt op maat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website goudsmidvanhogehil.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van goudsmidvanhogehil.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door goudsmidvanhogehil.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door goudsmidvanhogehil.nl goudsmidvanhogehil.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Al onze artikelen ( juwelen ) genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.
Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland, Belgie, Duitsland, alle landen binnen of buiten de EU bedragen:

- 0,73 euro briefpost verzenden

- 3,95 euro verzenden met track en tracé

-  8,05 euro aangetekend verzenden

- 13,50 euro verzekerd verzenden

4.3 goudsmidvanhogehil.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen , modellen, types, maten,kleuren enz… Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren.
U ontvangt in dit geval een bericht en de juiste informatie prijs. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle getoonde prijzen zijn indicatief en NIET bindend. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Artikel 5. Betaling & Aanbetaling

5.1 Betaling kan geschieden op één wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvang je als internetklant direct +/- ( binnen de 48 uren bij uitzondering van verlofperiode) een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten.
Betaling geschiedt altijd geheel via Ideal of overschrijving.

Betaling is mogelijk door :

a) In geval van betaling vooruit via internetbankieren dient betaling volledig binnen de zeven (7) dagen na orderdatum door goudsmidvanhogehil.nl te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 6. Levering & voorraad :

6.1 Leveren in Nederland

Goudsmidvanhogehil.nl streeft ernaar om bestellingen binnen de twee (2) dagen na ontvangst van de betaling en dat het op onze bankrekening staat het bestelde product af te leveren bij u in Nederland. Elk artikel versturen wij per post. Uw bestelling zal in de regel binnen de 1 à 3 werkdagen bij u worden aangeboden.
Uw bestelling wordt overdag bij u aangeboden, bent u niet thuis, dan kunt u de bestelling gedurende +/- 2 weken afhalen op het postkantoor in uw buurt.
De verzendkosten zijn altijd ten uwen laste.

6.2 Leveringen buiten Nederland ( Binnen en buiten de EU ).
Leveringen naar bestemmingen buiten Nederland, streven we er naar binnen de 2 à 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, en dat het op onze bankrekening staat het bestelde product af te leveren bij u.
Elk artikel versturen wij per post.
De verzendkosten zijn altijd ten uwen laste.

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u als klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
goudsmidvanhogehil.nl zal in dat geval zorg dragen voor terugbetaling.

6.4 goudsmidvanhogehil.nl is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren Is dit niet mogelijk ( bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld ( indien mogelijk) en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

Artikel 7. retourregeling/ruilregeling

Ruilen binnen 3 dagen, met kassabon, met uitzondering van afgeprijsde artikelen, met uitzondering van een handgemaakt juweel op bestelling of een ring dat al aangepast is van maat en gegraveerd is of een armband of uurwerk dat al ingekort is etc. Oorbellen kunnen niet geruild/geretourneerd worden i.v.m. hygiëne.


Artikel 8. Garantie op een Juweel of op een uurwerk.
 

Bij gouden sieraden, zilveren sieraden, parels, edelstenen of kleurstenen geldt de garantie niet als er verkeerde producten gebruikt worden zoals bleekwater, ammoniak, enz… alle bijtende producten zijn verboden !!

Garantie geldt niet op verkleuring van witgouden juwelen die licht geel worden, dit is een normale slijtage.
Dit kan je opnieuw laten rhodineren.

Bij een aankoop van een uurwerk ontvangt u de fabrieksgarantie, zoals door de fabrikant beschreven in de bijgeleverde garantie documentatie.
Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf zoals glasbreuk en horlogeband of verkeerd gebruik van het product.
Er wordt wel naar het uiterlijk gekeken, garantie geldt niet bij zware beschadiging !!

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan goudsmidvanhogehil.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 10. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen.
Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze binnen 3 dagen geruild worden.

De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren.
Voor ruilingen gelden enkele voorwaarden:

10.1 Artikelen, die u via goudsmidvanhogehil.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild, mits:
Deze artikelen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via email naar info@goudsmidvanhogehil.nl en binnen veertien (14) kalenderdagen worden geretourneerd.
De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.

Artikelen die u in de aanbieding met een korting heeft gekocht mogen NIET geruild worden. Bepaalde sieraden o.a Piercingen, Oorbellen etc. kunnen niet geruild/geretourneerd worden i.v.m. hygiëne. Artikelen die gedragen, gebruikt zijn, u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd kunnen niet worden geruild of geretourneerd.10.2 goudsmidvanhogehil.nl accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

10.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen aan goudsmidvanhogehil.nl te melden.

Artikel 11. Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks verkeerd zijn geleverd, dan dient u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen aan ons.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 30 dagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Deze garantie vervalt wanneer

a. artikelen gedragen. Gebruikt zijn,

b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen,

c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
 

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Goudsmid van Hogehil, dan wel tussen goudsmidvanhogehil.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en goudsmidvanhogehil.nl, is goudsmidvanhogehil.nl niet aansprakelijk.

Artikel 13. Overmacht


Goudsmidvanhogehil.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Goudsmid van Hogehil gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
zullen goudsmidvanhogehil.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Relatiegeschenk :
Als er bij aanschaf een Nederlandse BTW-nummer wordt overhandigd dat correspondeert met het adres van de onderneming, kunt u via de boekhouding van deze onderneming de BTW terug vorderen.

Zakelijk EU
Als er bij aanschaf van een product een Europees BTW -nummer wordt overhandigd dat correspondeert met het adres van de onderneming, dan brengen wij geen BTW in rekening en wordt de rekening netto voldaan.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.
 

Powered By OpenCart
Juwelier & Goudsmid van Hogehil © 2023